นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราเราให้ความสำคัญสูงสุดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับให้ใช้โดยผู้ใช้จะได้รับการจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ใช้เช่นคุณจะสามารถที่จะใช้บริการของเรา ความเชื่อมั่นของเราคือสิ่งที่บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ กฎระเบียบสำหรับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้รายละเอียดการปฏิบัติขึ้นอยู่กับการดำเนินการของตัวคุณ

personal information

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การป้อนข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา เช่นที่อยู่ของผู้ใช้, ชื่อ, ข้อมูลส่วนบุคคล และที่อยู่อีเมล์ สำหรับการใช้งานเช่นการส่งอีเมล์เพื่อแจ้งการให้บริการบนเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งในการบริการของเราซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ

Protect user information

การรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคล

การที่ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามนั้นเป็นสิทธิ์ของท่าน แต่ไม่ควรให้บุคคลนั้นๆกระทำการใดๆ เช่น การซื้อขาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามกรณีข้างต้นนี้การใช้งานของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยกับหุ้นส่วนของท่านหรือบุคคลที่สาม ในการใช้งานเช่นเดียวกันนี้ควรได้รับความยินยอมจากตัวท่านและระบุตัวบุคคลผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรณีนี้อย่างชัดเจน และเหตุวิเคราะห์อื่น ๆ ที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าได้รับการมอบหมายจากตัวท่านแล้ว บริษัท ของเรามีข้อตกลงในการรักษาความลับที่มีการร้องขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูลจากสถาบันสาธารณะเช่นศาลและหน่วยงานตำรวจ ในกรณีที่มีการเกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินอื่น ๆ หากมีการขอและมีความจำเป็นเร่งด่วน

ssl-protection

สำหรับการป้องกันโดยการรักษาความปลอดภัย (SSL)

หน้าเว็บที่เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเรานั้นเรียกว่า SSL (Secure Socket Layer) เราจะใช้กลไกในการสื่อสารที่มีการเข้ารหัส โดย SSL ดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งจะถูกเข้ารหัสและสามารถส่งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันการกระความทำผิดจากการดักข้อมูลต่างๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากอินเทอร์เน็ตนั้นจะถูกเก็บอย่างปลอดภัย

we-use-cookie

คุกกี้

คุกกี้สำหรับผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ของเรานั้นเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเซิร์ฟเวอร์จะใช้ในการระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ มันจะถูกส่งจากเซิร์ฟเวอร์และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งทางเราจะใช้เพื่อความสะดวกในการจดจำการใช้บริการทางเว็บไซต์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถปฏิเสธคุกกี้ได้ด้วยตัวคุณเองโดยการตั้งค่าจากบราว์เซอร์ นอกจากนี้คุณยังสามรถบันทึกคุกกี้เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยซึ่งมันจะแจ้งเตือนไปในเว็บไซต์ของเรา ในกรณีการแจ้งเตือนนี้จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และบริษัท อื่น ๆ จะไม่สามารถเห็นคุกกี้นี้ในเว็บไซต์ของเราได้

access log

การบันทึกข้อมูลเข้าใช้งาน

เว็บไซต์บริษัท ของเรานั้น เรามีการบันทึกข้อมูลของผู้ที่มีการเข้าถึงในรูปแบบของการเข้าสู่ระบบเชื่อมต่อด้วยที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ที่เข้าถึงได้ในการเข้าสู่ระบบการเข้าถึงประเภทของบราวเซอร์ชื่อโดเมนเช่นเวลาในการเข้าถึงจะถูกบันทึกไว้ การเข้าสู่ระบบการเข้าถึงจะใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการบำรุงรักษาและการใช้งานของเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลใดๆ และจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

Revision-Privacy-Policy

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัว หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสำคัญใดๆ ทางเราก็จะมีการประกาศให้ท่านทราบในลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายบนหน้าเว็บไซต์ของเรา